Els Pastorets del 2001

El fullet de presentació dels Pastorets del 2001