Els Pastorets del 2012

El fullet de presentació dels Pastorets del 2012